Číst

Vydavatel: Nakladatelství Karolinum

Kategorie: Karolinum

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 66,39 MB

Poslední aktualizace: 4. 11. 2022

Formát knihy: mKniha

Léčíme česky. Čeština pro sestry a jiné zdravotníky. Лікуємо чеською. Чеська мова для медсестер та інших медичних працівників.

Autor:
Iveta Čermáková, Marie Zvoníčková, Tereza Bakusová, Petr Čermák, Daria Stytsenko, Roksolana Fedorenko

Učebnice je určena nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří přicházejí do České republiky z Ukrajiny a mají zájem učit se česky.
Jejím hlavním cílem je pomoci studentům zvládnout základní slovní zásobu a frazeologii používanou v nemocničním prostředí při komunikaci s pacienty i se zdravotnickým personálem.
Je založena na ukrajinštině, aby mohla být využívána jak při samostudiu, tak i v kurzech zdravotnické češtiny.
Pro lepší nácvik a porozumění jsou veškeré dialogy a užitečné fráze nahrány, aby studenti měli možnost korigovat svoji výslovnost. S učebnicí lze pracovat od začátku do konce, ale také je možno vybírat jednotlivé kapitoly dle zájmu a potřeb studentů. Na publikaci se podíleli odborníci na výuku češtiny pro cizince, specialisté z oboru ošetřovatelství a rodilí ukrajinští mluvčí.


Цей підручник призначений для медичних працівників, які прибувають до Чехії з України та зацікавлені у вивченні чеської мови. Його основною метою є допомогти студентам оволодіти базовою лексикою та фразеологією, що використовується в медичному середовищі при спілкуванні як з пацієнтами, так і з медичним персоналом.Підручник створений на базі української мови, для того, щоб його можна було використовувати як для самостійного навчання, так і на курсах чеської мови для медиків.Нами були створені аудіозаписи всіх діалогів та корисних фраз, для того, щоб дати студентам можливість покращити вимову та розуміння мови. З підручником можна працювати як послідовно від початку до кінця, так і опрацьовувати вибрані розділи відповідно до потреб та інтересів студентів. Над книгою працювали викладачі чеської мови для іноземців, спеціалісти у галузі медсестринства та носії української мови.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.